วิธีการเลือกตัวเลขให้เหมาะกับอาชีพ แนะนำวิธีการเลือกเบอร์มือถือให้เหมาะสมกับคนใช้ ซึ่งมีทั้งเลขเดี่ยว และเลขคู่ มีให้ศึกษาเป็นแนวทางในการเลือก เพื่อประโยชน์อันสูงสุด ของผู้ใช้งาน

14, 41, 15, 51, 19, 91

 • เหมาะสำหรับอาชีพผู้รับราชการ

24, 42, 44, 46, 64

 • เหมาะสำหรับอาชีพประชาสัมพันธ์

14, 41, 24, 42, 26, 62, 46, 64, 47, 74

 • เหมาะสำหรับอาชีพนักพูด

05, 50, 45, 54, 55, 59, 95, 99

 • เหมาะสำหรับอาชีพนักบวช

14, 41, 15, 51, 45, 54, 49, 94, 59, 95, 99

 • เหมาะสำหรับอาชีพครูอาจารย์

14, 41, 15, 51, 16, 61, 56, 65

 • เหมาะสำหรับอาชีพนักบริหาร วางแผน นักคิด

09, 90, 05, 50, 99

 • เหมาะหรับอาชีพนักไสยศาสตร์ หมดดู ร่างทรง

19, 91, 49, 94, 59, 95, 99

 • เหมาะสำหรับอาชีพธุรกิจ MLM , E-commerce

19, 91, 49, 94, 95, 59, 99

 • เหมาะสำหรับอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ

49, 94, 59, 95

 • เหมาะสำหรับอาชีพอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเมอร์

09, 90, 79, 97, 89, 98

 • เหมาะสำหรับอาชีพวัตถุโบราณ ของมงคล

29, 92, 36, 63, 66,69, 96

 • เหมาะสำหรับอาชีพ ออกแบบ ตกแต่ง ช่างฝีมือ

29, 92, 66, 69, 96

 • ค้าของสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง

74, 47

 • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม โรงงาน

78, 87, 79, 97

 • เหมาะสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์

78, 87 ผสม 9 ปิดท้าย เป็น 789, 879

 • จะให้ผลดีนักนักแล สำหรับนักนักบริหารความเสี่ยง

15, 51, 19, 91, 35, 53

 • เหมาะสำหรับอาชีพ ทหาร ตำรวจ

39, 93 และควรมี 5 กำกับ

 • เหมาะสำหรับ นักกีฬา นักแข่ง

35, 53, 47, 74, 89, 98

 • เหมาะสำหรับอาชีพ นักปกครอง

28, 82, 78, 87, 88, 89, 98

 • เหมาะสำหรับอาชีพมืด นักเลง เจ้าพ่อ เจ้าของสถานเริงรมย์

24, 42, 29, 92, 66, 69, 96

 • เหมาะสำหรับอาชีพ นักแสดง เบอร์ 19,91 คนเด่นดัง

49, 94, 58, 85

 • นักมายากล หัวไว รู้พลิกแพลง แก้ไชเฉพาะหน้าได้เก่ง