ความหมายของเลข3

ความหมายของเลข 3 คือดาวอังคาร

การทำนายเบอร์ของเลขนี้ คือ ชอบการต่อสู้ ชอบสงคราม การสู้รบ ดาวอังคารจึงถือเป็นทั้งสงครามที่แท้จริง และสงครามทางกามารมณ์ อีกประการหนึ่ง เป็นเกษตรราศีพิจิก อันเป็นเครื่องหมายอวัยวะเพศด้วย

ดาวอังคารยังหมายถึงโทสะจริต เอะอะปึงปัง ความขยันขันแข็ง ว่องไวบางครั้งดื้อรั้นเป็นที่หนึ่ง รวมไปถึงความหรูหรา ฟุ่มเฟือย

ด้านดี ของเลข 3 (ดาวอังคาร)

มีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ขยันขันแข็ง มีความกระตือรือร้น เอาการเอางาน เลือดลมดี ชอบการผจญภัย มีใจเป็นนักกีฬา

ด้านเสีย ของเลข 3 (ดาวอังคาร)

มีจิตใจอ่อนแอและขี้ขลาด สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง การไหลเวียนของโลหิตบกพร่อง ใจร้อน มีแนวโน้มไปในทางกร้าวร้าว มุทะลุดุดัน หุนหันพลันแล่น ชอบหาเรื่องใส่ตัว

3 หมายถึง ดาวอังคาร ตีความทางเลขศาสตร์เป็นแบบโหราศาสตร์ อังคาร หมายถึง การกระทำ ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ก้าวร้าว รุนแรง ทหาร ตำรวจ นักเลง การสู้รบตบมือ การแข่งขัน สงคราม เลือดตกยางออก อุบัติเหตุ ช่าง งานวิศวกรรม ทำนองนี้ แต่ในทางฝรั่งอาจตีความเลข 3 เป็นพฤหัสบดี หรืออังคารก็เป็นได้ทั้งสองกรณี

โหราเลขศาสตร์พระเกตุนี้ ไม่ปฏิเสธความหมายว่าเลข 3 อาจตีความเป็นอังคารได้ แต่ถือว่า ความเข้าใจเช่นนี้ เป็นเพียงความรู้ขั้นประถม ถ้าใครยึดถืออย่างนี้ ถือว่ายังไม่จบมหาวิทยาลัย ทางเลขศาสตร์

การจำกัดกรอบความคิดว่าเลข 3 คือ “อังคาร”

ก่อให้เกิดความตีบตันทางสติปัญญา และความไร้ซึ่งความรู้และจินตนาการ ที่โหราเลขศาสตร์พระเกตุจะขอแก้ไขให้

แท้จริงแล้วเลข 3 บอกถึงความยิ่งใหญ่ของกาลเวลา สถานที่ บุคคล และเหตุการณ์ มันบอกถึงการเริ่มต้น ความเป็นไป และการสิ้นสุด มันบอกถึงองค์ประกอบของพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ บอกถึงพลังอำนาจที่แสดงออกของมนุษย์ในเชิงสังคมและการเมือง ในเรื่องของความเชื่อมั่นยึดถืออย่างสมบูรณ์แบบ

เพียงเท่านี้ก็ขอเกริ่นได้เลยว่า คนที่เข้าใจว่า 3 เท่ากับ อังคาร โปรดฟังก่อน และโปรดละเลิกความคิดที่ว่าเลข 3 น่ากลัวเป็นบาปเคราะห์เพราะเป็นดาวอังคารอย่างที่อาจารย์พลูหลวงและพวกลูกศิษย์ชอบอ้าง

ความหมายของ 3 ในยุคโบราณ ปิธากอรัสได้ให้ไว้บอกว่า 3 หมายถึง ความสมบูรณ์แบบ ซึ่งเรื่องนี้ให้พิจารณาองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาล 3 หมายถึง 1. อดีต  2. ปัจจุบัน  3. อนาคต