เบอร์สวยและเบอร์มงคล

เชื่อว่าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน ที่มีความเชื่อเรื่องเลขหมายเบอร์โทรศัพท์

ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเลขสวย หรือเลขมงคล ต่างก็ยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าปกติเพื่อให้ได้หมายเลขสวยหรือเลขมงคลมาใช้ และเมื่อไม่นานมานี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ก็ได้ออกประกาศให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมายหรือที่เรียกกันว่าเบอร์เดียวทุกระบบ คือให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิเป็นเจ้าของเลขหมาย ไม่ว่าจะย้ายค่ายไปเป็นลูกค้าของผู้ให้บริการรายใดก็ตาม

ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจ “เบอร์สวย” หรือ “เบอร์มงคล” มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่าคนที่มาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ส่วนใหญ่ 80-90% พบว่า ดวงหรือชีวิตของตัวเองไม่ดีเพราะใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่เป็นมงคล จึงอยากทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อเสริมดวง ดังนั้น ธุรกิจการค้าขาย เบอร์สวย หรือ เบอร์มงคล ในปัจจุบันจึงนับได้ว่ามีการเติบโตขึ้น อย่างรวดเร็ว

เนื่องมาจากความต้องการของผู้ใช้บริการที่นิยมมากขึ้น รวมถึงมีการเก็งกำไรโดยผู้ประกอบการ จึงทำให้ราคา ของ เบอร์สวย หรือ เบอร์มงคล เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการนำหมายเลขโทรศัพท์ไป เชื่อมโยงกับเรื่องดวงชะตา จึงทำให้ผู้ขายสามารถทำกำไรจากการจำหน่ายเบอร์สวยหรือเบอร์มงคลได้มากขึ้น นอกเหนือจากกำไรจากการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ

เบอร์สวย กับ เบอร์มงคล ต่างกันอย่างไร

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอนำเสนอนิยามความหมายของคำว่า เบอร์สวย กับ เบอร์มงคล ซึ่งบางท่านอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าคือเรื่องเดียวกัน แต่ความจริงแล้ว “เบอร์สวย” กับ “เบอร์มองคล” มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก และมีความซับซ้อนของตัวเลขที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือควรทำการศึกษาเบอร์โทรศัพท์แต่ละประเภท เพื่อที่จะใช้เบอร์โทรศัพท์ให้ตรงกับความต้องการของเรา ซึ่ง “เบอร์สวย” กับ “เบอร์มงคล” นั้น มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้

เบอร์สวย คือ

เลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ง่ายต่อการจดจำ เรียงกันสวยงามของตัวเลข หรือเป็นตัวเลขที่มีการเรียงกันอย่างเป็นระเบียบสวยงาม และมักเป็นเลขหมายที่พิเศษ และหายาก

จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูงกว่าเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไปในท้องตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูเบอร์โทรศัพท์มือถือได้แนะนำเทคนิคการดู “เบอร์สวย” ในเบื้องต้นว่า เริ่มจากดูเลข 4 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงดูเลข 4 ตัวหน้า แล้วจึงดูโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้แล้วข้อพิจารณาการเป็น เบอร์สวย เกิดจากการนำตัวเลขทั้งหมดในเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่มารวมกันแล้วได้ผลลัพธ์มีความหมายที่ดี

เบอร์มงคล คือ

เบอร์หรือหมายเลขที่มีลักษณะพิเศษที่มาจากความเชื่อเรื่องดวง หรือทางโหราศาสตร์ ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นเลขมงคล หรือ เบอร์มงคล จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ การดูดวง คอยตรวจสอบลักษณะการจัดเรียงและทำนายผลลัพธ์ของตัวเลขเพื่อดูว่าเลข ตัวไหนชนกับตัวไหน ผลจะออกมาเป็นอย่างไร เช่น ตัวเลขจะต้องไม่มีเลขใดเลขหนึ่งเป็นอัปมงคลต่อเจ้าของเบอร์โทรศัพท์

หรือเบอร์โทรศัพท์ต้องลงท้ายด้วยตัวเลขที่เป็นมงคล ไปจนถึงการหาผลรวมของตัวเลขทุกตัว โดยจะต้องได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ทำให้เบอร์สวยและเบอร์ดีตามความเชื่อมีจำนวนที่มากขึ้นและความต้องการของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือก็มีสูงขึ้น ผู้ขายจึงมีโอกาสในการทำรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามมา

ปัจจุบันผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ เริ่มหันมานิยมการเลือกซื้อ เบอร์มงคล มากกว่า เบอร์สวย เพราะมีความเชื่อในเรื่องการสรรหาตัวเลขที่เป็นมงคล ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า ความรักและความสุข ให้กับตนเองได้ดีกว่าการใช้ เบอร์สวย ซึ่งอาจไม่ถูกโฉลกกับดวงหรือวันเวลาเกิด