กลุ่มตัวเลขเรียนเก่งนี้เป็นกลุ่มตัวเลข เบอร์มงคล ที่ส่งเสริมในด้านสติปัญญาความสามารถ  สมาธิดี  ความจำดี  มีไหวพริบ มีความพรากเพียน และ ความมุ่งมั่ง  เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่   ดั้งนั้นตัวเลขในกลุ่มนี้ ขอใช้ชื่อว่า  กลุ่มตัวเลขเรียนเก่ง

กลุ่มตัวเลขเรียนเก่งประกอบไปด้วย

155 – 551 – 515 – 541 – 145 – 415 – 514

ความหมายของตัวเลขกลุ่มนี้  มีความรู้สติปัญญาเหนือคนอื่นๆ รู้เท่าทัน ไม่โดนคดโกงหลอกง่าย   เป็นคนสมองเฉียบแหลมว่องไว  มีสติปัญญาแตกฉาน มีความสำเร็จ มีความสมบูรณ์ทั้งหน้าที่การงานและการเรียน อำนวยให้เกิดความสำเร็จเป็นผู้ที่เก่งรอบด้าน กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ  อ่านใจคนเก่ง ดี รู้จักพลิกแพลงเรื่องต่างๆ เข้ากับคนได้ทุกระดับ  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเสมอ   เป็นคนที่ยึดถือความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง รักในคุณงามความดี ชอบความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคไม่ย่อท้อ รักความก้าวหน้าอยู่เสมอ เป็นกลุ่มตัวเลขที่ให้คุณกับชีวิตเลขหนึ่ง

เบอร์มงคล กลุ่มนี้  เป็นกลุ่มตัวเลขถือได้ว่าเหมาะสมมากๆ สำหรับนักเรียน  นักศึกษา   ครูอาจารย์  ข้าราชการต่างๆ รวมไปถึง ทนายความ ผู้พิพากษา

บทความ ก็ได้อธิบายถึงความหมายของตัวเลขในกลุ่มตัวเลขเรียนเก่ง การใช้ให้เหมาะสมกับผู้ใบ แล้วเบอร์เสริมดวงชะตา ในด้านใดบาง  ผู้ที่ได้ศึกษาด้านตัวเลขมงคลและกำลังจะหา ซื้อเบอร์มงคล และ ขายเบอร์มงคลได้อ่านบทความนี้แล้วคิดว่าคงได้เป็นข้อมูล และเป็นประโยชน์  หรือ อาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่กำลังศึกษา ศาสตร์เบอร์มงคล เพื่อนำไปเลือกเบอร์มงคลที่เหมาะสมกับดวงชะตาผู้ใช้ได้ครับ

 

เขียนโดย   www.บ้านซิม5559.com    และ  www.facebook.com/@bansim5559