เบอร์มงคลทุกเบอร์ ย้ายได้ทุกเครือข่าย ตามประกาศ  “กชทช.

เบอร์มงคล 55 เลขคู่ดีผลรวมดี ราคาเริ่มต้นที่ 650 บาท เบอร์มงคล AIS ผลรวม 55 เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

0909-5393-98ราคา  3,650 Ais

092-5955-929ราคา  7,999 Ais

0926596198ราคา    6,500 Ais

0966953287ราคา    4,650 Ais

0979641928ราคา    3,650 Ais

0979624288ราคา    1,650 Ais

0979565923ราคา    6,500 Ais

097979-1625ราคา   1,950 Ais

0979925491ราคา    3,650 Ais

098-2929-493ราคา  3,950 Ais

098-4645-298ราคา  4,650 Ais

098-4961963ราคา   1,950 Ais

098-4966328ราคา   1,650 Ais

0989649352ราคา    1,950 Ais

0989-929-441ราคา  7,999 Ais

0989-626-159ราคา  5,999 Ais

0996236497ราคา    1,650 Ais

063-99599-23ราคา  9,999 Ais

0656694298ราคา    2,650 Ais

0656692498ราคา    1,650 Ais

0656692399ราคา    4,650 Ais