เบอร์มงคล ชุดกลุ่มตัวเลข เจรจาค้าขายดี  และ ทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ    ในกลุ่มนี้ผมขอเรียกว่า เลขเพิ่มทรัพย์ เนื่องด้วยในด้านความหมายของตัวเลขนี้มีพลังส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทรัพย์สินและเงินทองเพิ่มขึ้น  ชีวิตสุขสบาย

การเงินคล่อง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่บ่อยๆ จะสร้างฐานะและความมั่นคงของชีวิต ชีวิตราบรื่นปราศจากปัญหาและอุปสรรค  ดั้งนั้นคำว่า *เลขเพิ่มทรัพย์* นี้ถือได้ว่าเป็น นิยามในความหมายของกลุ่มเลข 645 และ 546  ได้เหมาะสมมากที่สุดครับ

เป็น ชุดกลุ่มตัวเลขที่มีพลังสูงมากๆในทางด้านการค้าและด้านการบริหารจัดการ  พลังของกลุ่มตัวเลขเพิ่มทรัพย์หรือกระตุ้นทรัพย์นี้  จะส่งผลให้ผู้ใช้เลขกลุ่มนี้ดั้งนี้

  1. (ปากเพิ่มทรัพย์ได้) เลขเพิ่มทรัพย์นี้ พลังของตัวเลขทางด้านการเจรจา  เสริมในมีวาทศิลป์  พูดจาโน้มน้าวจิตใจ  ดึงดูดจิตใจผู้อื่นได้   ผู้อื่นที่ได้สนทนาด้วยหรือได้ฟังการอธิบาย   จะมีแรงดึงดูดให้ผู้อื่นคล้อยตามได้   ด้วยเพราะกลุ่มเลขเพิ่มทรัพย์ 645 และ 546  แยกได้ 64-46 และ 54-45  ทั้ง 2คู่นี้ มีพลังในด้านการเจรจาต่อรองอยู่แล้ง  เมื่อเลข2คู่เจรจานี้มาจับกลุ่มกันทำให้มีผลให้เลขมีผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ
  2. (บริหารเพิ่มทรัพย์) เลขเพิ่มทรัพย์นี้ พลังของตัวเลขนี้จะเสริมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ทั้งในด้านระเบียบ   ระบบ   แบบแผน  และ การจัดการ  ทำให้บุคลากร  งานหรือสิ้นค้าจะได้รับการจัดการให้เป็นระบบส่งผลในด้านความประหยัดและผลกำไรที่มากขึ้น   ด้วยเพราะกลุ่มเลขเพิ่มทรัพย์ 645 และ 546  แยกได้ 64-46 และ 54-45  ทั้ง 2คู่นี้ เป็นเลขที่มีความหมายด้านสติปัญญาที่ดีทั้ง 2 คู่มาจับกลุ่มกันทำให้มีผลให้เลขมีผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ
  3. (สุขสบายเพิ่มทรัพย์) เลขเพิ่มทรัพย์นี้ พลังของตัวเลขนี้จะเสริมด้าน ความราบรื่นในชีวิต และ หน้าที่การงาน   ทำให้ปราศจากปัญหาและอุปสรรค  หรืออุปสรรค ในด้านต่างๆลดลง  ด้วยเพราะกลุ่มเลขเพิ่มทรัพย์ 645 และ 546  แยกได้ 64-46  คู่นี้เป็นเลขที่ส่งเสริมด้านความราบรื่นไร้อุปสรรคของชีวิต      ส่วน 54-45  เป็นเลขที่ส่งเสริมความสมหวังและความก้าวหน้า   เมื่อทั้ง 2 คู่มาจับกลุ่มกันทำให้มีผลให้เลขมีผลมากขึ้นเป็นทวีคูณ

ดั้งบทความที่ได้อธิบายมาในความหมายทั้งหมดของ กลุ่มตัวเลขเพิ่มทรัพย์นี้   คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดกับผู้ที่กำลังศึกษาศาสตร์ เบอร์มงคล เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก ซื้อเบอร์มงคล และ ขายเบอร์มงคล   ที่เหมาะสมกับดวงชะตาของทุกท่านนะครับ

เขียนโดย   www.บ้านซิม5559.com   และ  www.facebook.com/@bansim5559